Yeni Bir Ev Kurmak

Yeni Bir Ev Kurmak

Evlenme, toplumsallaşma sürecinin en önemli aşamasını oluşturur. Kıza ve erkeğe yeni bir sosyal statü kazandıran evlenme; aileler arasında kurulan dayanışmayı, toplumsal ve ekonomik ilişkileri belirlemesi ve düzenlemesi bakımından, her zaman ve her yerde önemli bir olay olarak görülmüştür. En küçük toplumsal kurum olan aile, dolayısıyla, kültürel yapının da temelini oluşturur. Evrensel bir karakter taşıyan evlenme; dünyanın her yerinde bağlı bulunduğu kültürel yapının gerektirdiği kurallara ve kalıplara uydurularak gerçekleştirilir. Dinsel ve büyüsel olayların da etkisi altında kalan evlenme, özellikle tören, töre, adet, gelenek ve görenek bakımından zengin bir tablo içermektedir.

Toplumsal, tarihsel boyutları, ekonomik yapıları, yerleşim düzenleri, üretim ve tüketim ilişkileri, sosyal normlar, kısaca kültürel yapılar evlenme biçimlerini belirlemektedir. Her toplum veya grup kendi yapısına uygun olanı seçerken aykırıyı önlemeye çalışmaktadır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2128 kez gösterilmiştir.