Dua ve Beddualar

DUA VE BEDDUALAR

Kişinin kendisinin veya bir başkasının iyiliği veya kötülüğü için, Allah'a yalvarıp istekte bulunması olarak tanımlanan dua ve beddualarda bereket, ömür, sağlık, ikbal ve kısmet ana konulardır. Bu çalışma sırasında dualar ayrı bir sınıflandırmaya tabi tutulmadan alfabetik olarak verilmiştir.

Dualar :

- Ağ bahtlı altın tahtlı olasan
- Ağbet başan ola
- Ahlat'ın vayuyla gelmeyesen
- Allah adamı gördüğünden ayırmaya
- Allah altın beşikle baba evine düşürmeye
- Allah hayırlı evlatlar vere
- Allah hayırlı uğurlu ede
- Allah razı ola
- Allah seni bağışlaya
- Allah sonun hayr ede
- Allah veren elden kesmeye
- Ameli salih ola
- Bahtın ağ ola
- Başa kadar güvenesen
- Bir yastıkta kocayalar
- El atasan taşa, altın ola
- Elin torpağa atan, altın ola
- Hızır imdadan yetişe
- İşin gücün rast gele
- Oğullu kızlı olalar
- Ömrün uzun ola, toyun güzün ol
- Ömür uzunu olasan
- Yeddi oğulnan bir sofraya oturasın

Beddualar

- Ağ yiyesen yeşil endiresen
- Ağzından burnundan gele
- Alemin külü başan ola
- Alevin kala başan ola
- Allah binin bir ede
- Allah evün tebbe bacasından uharı şenlik ede
- Allah seni elimden ala
- Allah'ın afadına rastlayasan
- Allah'ın vayına rast gelesen
- Altın üstün maraz ala
- Aş yiyesen kaşuğun doli yaş yiyesen
- Ataş başan döküle
- Azrail seni unuda
- Azrail seni vura
- Baba töke şikilin
- Baba tutasan
- Baban evi beyurt ola
- Bala başı kaşımayasan
- Başan vay töküle
- Başın durirken ayağın daşa değmiye
- Belekader yere yazıla
- Boynun altında kala
- Boyunun bostan arkı, kellen meydan top ola
- Boynun şişe
- Canın cebbarlar söke
- Civan devrilesen
- Çiğnin yere gele
- Dedelerin yanına çeke
- Döşşeğin here dönmeye
- Elbiseni haklar giye
- Eli boş üzi gara gidesen
- Elin ayağın tahta teneşürde kala
- Elin kınalı yüzün duvaklı ölesen
- Ellerin hoca yıhıya
- Ellerin frenk zehmeti ala
- Ellerin kırıla
- Ellerin maraz ala
- Ellerin tahtaya çıka
- Ellerin teşennah ala
- Evin başan yıkıla
- Evin kanbag ola başan
- Evin vartoya döne
- Evin yıkıla
- Eyi mansıp görmeyesen
- Felek defterin düre
- Felek seni ala
- Gerdanın hurt ola, arvadın dul ola
- Gıçın saksıda gözün bacada gala
- Gıdık gıdık olasan
- Gızdırma tutasan
- Giden ayahlaran değin düzüle
- Gidişin ola da dönüşün olmaya
- Gorba gor olasan
- Gören gözden, eşiden kulaktan olasan
- Gözleren habbe çöke
- Gözlerin avcuma gele
- Gözün kör ola
- Gün görmeyesen
- Gün görüp devran sürmeyesen
- Habbe yene gözleren
- Hayır görmeyesen
- Hayırlı gün görmeyesen
- Hırthaşıl olasan
- İğit ölesen
- İğitler çiğinde gidesen
- İki elden on parmaktan olasan
- İki gözden alil olasan
- İki gözden olasan
- İlan tikani yiyesen
- İldeğini alasan
- İlmarazı olasan
- İşin rast gelmeye, gidişin ola dönüşün olmaya
- Jaj veran olasan
- Kabrin sıka
- Kadamı alasın
- Kanan somun doğrana
- Kanın içen aka
- Kanın koynan dola
- Kanlı göyneğin kara haberin gele
- Kara bahtlı olasan
- Kara ekmek yiyesen
- Kellenden vurulasan
- Kelmurat olasan
- Kepeneğe düşesen
- Kınan göge savrula
- Kıran düşe içen
- Kör ere kefensiz, dul ere duvaksız gidesen
- Kudurasan
- Kurbanım olasan
- Kül halan
- Lal olasan
- Maraz ala şiklin
- Memen doli beşiğin boş gala
- Muradın gözünde kala
- Murat etmiyesen
- Nağlet gele üzen
- Ocağın söne
- Ocağın veran vertağ ola
- Oturasan kahamıyasan
- Ölenler seni apara
- Ölenlerin ağbeti başan ola
- Ömrün moz ömri ola
- Paramparça olasan
- Parçalanasan bahasan
- Pörkün gala baban goynunda
- Rehet yatamayasan
- Sesin sallar altından gele
- Sesin Sal altında gele
- Sesini gargaralar getire
- Seyun sopun kuruya
- Sürüm sürüm sürünesen
- Şeytan balası
- Şeytan yanına otura
- Şiklin bata
- Şiklen tahtada yıkana
- Şilheşt olasan
- Tahtada kala doro dodo şiklin
- Torpak başan
- Totuğun kına, yüzün duvak görmeye
- Tufan ese başan
- Turş nara savuh gara veresen
- Uvan dağılan
- Üsden su bulunmaya
- Üzin o yana dabanın bu yana
- Üzin örülü gülü
- Üzün şeytan göre
- Vayan oturam
- Vurucun atlı gele
- Yan yiyesen
- Yazın arka üstü düşe
- Yeddi kuma tayın ola
- Yerinde gırıldayasan
- Yorgan atında yiyesen
- Yurdun beyurt ola
- Yuvanda baykuş öte
- Zahmetin karın ola
- Zıkkıman kökünü yiyesen

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 8353 kez gösterilmiştir.