Ağaç İşleri ve Marangozluk

Ağaç İşleri - Marangozluk

Hammaddesi ağaç olanlar (ahşap, tahta): Anadolu'da mimaride kullanılan sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, rahle, Kur'ân-ı Kerim muhafazası gibi kullanım eşyası; pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan, mihrap, minber (vaaz kürsüsü), sanduka gibi mimari ögeler dikkat çekmektedir.

Kullanım eşyaları: Sehpa, çekmece, Kur'ân-ı Kerim muhafazası, sandık, yazı takımları, tavla, tesbih, takunya, vazo, kalemler, ağızlık, beşik, pipo, rahle, kaşıklık gibi süs eşyaları; kaşık, yayık, sofra altlığı, elek, kasnak, baston, asa, yazma kalıpları, dokuma tezgahları, çıkrık, iğ, öreke, kirman, at arabası, baston ve asa, yapımı az da olsa üretilmektedir.

Tarım Araçları: Döven, kağnı, saban, tırmık, yaba vb. Semer, palan, eğer (yük taşımak amacıyla eşek, katır, beygir gibi binek hayvanlarına takılan ürünler) üretimi motorlu araçların ön plana çıkmasıyla yok olma sınırındadır.

Müzik aletleri: Telli çalgılar, nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar gibi.

Hammaddesi kemik, boynuz olan ürünler: Bıçak, tarak, tespih, kutu vb. saraç işleri, gölge oyunu tipleri (Karagöz oyunundaki kişiler, şekiller; deriden yapılan tasvir, suret veya figürler).

Yemeni yapımı, kürk giyim eşyaları, post yapımı, cilt işleri, tarım, mutfak araçları yapımı, aksesuar işleri, deniz atıklarından yapılan ürünler vb. yine üretimi azalan halk sanatlarımızdandır.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5163 kez gösterilmiştir.