Beslenme ve Yaşam Kültürü

BESLENME VE YAŞAM KÜLTÜRÜ

Bir toplumun beslenme kültürü yaşam şekliyle yakından ilişkilidir. Yaşam şeklinin değişmesi, beslenme kültürünün de zamanla değişmesine neden olmaktadır. İlk çağlarda insan, yaşamını sürdürebilmek için doğada bulunan hayvanları avlamak; bitkileri toplamak zorunda kalmıştır. İnsanoğlu zamanla bunları kendi yetiştirmeyi, yetiştirdiklerini pişirerek daha lezzetli hale getirmeyi öğrenmiştir. Yeni tatlar bulma çabası ilkçağdan başlayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün de, insanoğlunun en önemli uğraşı olarak devam etmektedir.

Ülkemizde yemek kültür; anne ve babanın çocukları ve öteki yakınlarıyla birlikte sofraya oturması, toplum ve aile hayatının düzenlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gelenek, görenek, adet ve inanmalara dayalı bir çok uygulama ve pratiğin saptandığı “Ahlat Mutfağı ve Beslenme” konusundaki çalışma; 2-12 Ağustos 1999 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Ahlat ilçe merkezini kapsamaktadır.

Ahlak halk mutfağının genel özelliklerinin ele alındığı bu çalışma; mutfakla ilgili adet ve inanmalar, yemekler ve yemeklerin yapımı, özel gün ve durumlarla ilgili yemekler ve kış hazırlıkları olmak üzere dört bölümde incelenmektedir. Yemek tariflerinde ölçü kullanılmamaktadır. Ölçüler kaynak kişilerin ifade ettiği biçimde, “el kararı”, “göz kararı”, “bir tutam”, “bir kase” vb. verilmektedir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3284 kez gösterilmiştir.