Darülbedayi-İstanbul Şehir Tiyatrosu

DARÜLBEDAYİ-İSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU

İstanbul’da, on dokuzuncu yüzyıldan bu yana batı tiyatrosu izinde kendine özgü bir yol izlemiş, hatta bir gelenek oluşturmuş olan tiyatro topluluklarına ve ülkemizin ilk ödenekli tiyatrosu Dârülbedayî tiyatrosuna baktığımızda şunları görürüz: Dârülbedayi topluluğu otuzlu yılların sonlarında toparlanmaya, kendini geliştirmeye ve doyurucu bir repertuvar uygulamaya başlamıştır. Bu tiyatroda hafif güldürüler, müzikli oyunlar yanında Shakespeare tragedyaları, batı tiyatrosunun, klâsik, romantik, gerçekçi türlerdeki belli başlı oyunları, en önemlisi yerli yazarlarımızın yapıtları sahnelenmektedir. Bu kurumun uzun süreler başında bulunan Muhsin Ertuğrul, geleneksel halk tiyatrosu bağlamında hafif eğlence sayılagelmiş olan sahne sanatına saygınlık kazandırmak için bir yönetmelik hazırlayarak tiyatro çalışmalarında disiplini sağlamıştır. İstanbul Belediyesinden düzenli olarak ödenek almaya başlayan Dârülbedayînin adı 1931’de Şehir Tiyatrosu olarak değiştirilir. Bir gelişim sürecine girmiş olan Şehir Tiyatrosunun sahne sayısı da artar. 1941 yılında Tepebaşı Dram Tiyatrosunun yanında bir de Komedi bölümü açılır. Bir aradan sonra 1946 yılında yeniden Şehir Tiyatrosunun başına getirilen Muhsin Ertuğurul seyirci sayısını arttırmak, yeni seyirci yetiştirmek için özel öğrenci gösterimleri, halk geceleri düzenlemekte, Çocuk Tiyatrosu gösterimlerinin sürdürülmesini sağlamaktadır. Muhsin Ertuğrul’un Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne atanarak ayrılmasından sonra Belediye Meclisinin hazırladığı yeni yönetmelik kıdemli sanatçılarla genç sanatçılar arasındaki görüş ayrılıklarının bir kez daha su yüzüne çıkmasına neden olmuş, kimi sanatçılar tiyatrodan uzaklaştırılmıştır. 1952 yılında bu kurumun başına Orhan Hançerlioğlu getirilir. Alman asıllı yönetmen ve sahne tasarımcısı Max Meinecke ülkemize davet edilmiş ve Şehir Tiyatrosuna baş yönetmen olarak atanmıştır. Max Meinecke bu görevde altı yıl kalacaktır. Ellili yıllarda İstanbul Şehir Tiyatrosuna bağlı olarak Eminönü Tiyatrosu ve Yeni Tiyatro açılır. Şehir Tiyatrosunun çeşitli sahnelerinde düzenli olarak temsiller verilmesine karşın artık kemikleşmiş olan iç huzursuzluk sürmekte, yönetim sanatçılardan, sanatçılar yönetimden yakınmaktadırlar. 1959 yılında, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden ayrılmış olan Muhsin Ertuğrul yeniden Şehir Tiyatrosunun başına getirilecektir.

  
 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 7499 kez gösterilmiştir.