Tiyatro

TİYATRO

Prof. Dr. Sevda Şener

Türkiye’de tiyatro sanatının durumuna iyimser gözle baktığımızda bu sanatın devlet desteği ile ülke çapında yaygınlaşma yolunda olduğunu, yerel yönetimlerin tiyatroya destek vermeye başladığını, devletin özel tiyatrolara da bir ölçüde yardım sağladığını, ödenekli tiyatrolarda ve özel tiyatro topluluklarında yabancı yazarlar yanında yerli yazarların oyunlarının sahnelendiğini, yüksek öğretim kurumlarında eğitim görmüş sanatçıların tiyatro topluluklarında görev aldığını, zaman zaman uluslararası düzeyde oyunlar üretildiğini, çocuk tiyatrosunun, amatör tiyatro çalışmalarının yaygınlaşma yolunda olduğunu, tiyatro konusunda ciddi yayınlar yapıldığını, ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri, kongreler, paneller, seminerler düzenlendiğini, gençlerin tiyatro sanatına ilgi duyduklarını görürüz.

Öte yandan, günümüzde toplumda yaşanan sorunlara koşut olarak, tiyatroda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz da bir gerçektir. Özel tiyatroların parasal sıkıntı içine girmiş olması, kimilerinin kapanması, ya da kapanma tehlikesi yaşaması, hızlı yaygınlaşma, kadro şişkinliği, devlete bağımlılık dolayısıyla Devlet Tiyatrolarının işleyişinde, üretimi etkileyen sorunlar yaşanması, oyun yazarlığımızda durgunluk görülmesi, kültür yaşamımızdaki genel değer yitiminin tiyatroyu da etkisi altına almış olması, yazılı ve görsel medyanın tiyatro sorunlarına ve eleştirilere yeterince yer vermemesi bu sorunların başında gelir. Bu gerçeklerin ışığında Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun nasıl bir gelişim çizgisi izlediğine baktığımızda şunları görürüz:

  
 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2195 kez gösterilmiştir.