Edebi Sanatlar

EDEBİ SANATLAR

Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi


Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Türk edebiyatı tarihinin çok zengin ve dinamik bir devresini kapsar. Bu dönemde şiir, hikaye, roman ve tiyatro türlerinde çok sayıda eser yazılmış olmasının yanı sıra deneme, eleştiri, anı biyografi, vb. gibi yarı edebî yazı türleri de büyük bir gelişme göstermiş ve bu alanlarda hem sayı hem de nitelik bakımından dikkate değer sayıda eser verilmiştir.

Başlıca edebiyat sanatlarının ya da edebî yazı çeşitlerinin ele alındığı bu bölümde doğrudan doğruya edebî olan şiir, hikaye ve roman türlerinin tarihî gelişimi el alınmış, daha sonra da deneme ve eleştiri gibi yarı edebî diye nitelenebilecek yazı türlerinin gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Karma bir sanat biçimi olan tiyatro konusuna ise ayrı bir bölüm tahsis edilmiş olması nedeniyle girilmemiştir.

Söz konusu yazı türlerinin tarihî gelişimi ele alınırken, cumhuriyet Türkiye’sinin Atatürk ilke ve devrimleriyle biçimlenmiş toplumsal ve kültürel yapısıyla edebiyat arasındaki yakın ilişki üzerinde önemle durulmuştur.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 8341 kez gösterilmiştir.